Velg deg friluftsliv

Før du avgjør hvem du stemmer på i lokalvalget, så sjekk hva kommunen din gjør for friluftslivet. I Asker er kommunen godt i gang med å etablere turløyper for innbyggerne og kurse SFO-ansatte i friluftsliv.

Publisert i Fjell og vidde, hausten 2015

– Det handler om livskvalitet, om å kunne leve det gode liv i Asker. Det skulle bare mangle om jeg som ordfører ikke var opptatt av tilrettelegging for friluftsliv, sier Lene Conradi, Høyre-politikeren som har vært ordfører i Asker siden 2007.

Vi er i strandområdet Hvalstrand bad, der Conradi for to år siden signerte en partnerskapsavtale med Turistforeningen. Avtalen setter klare mål for hva som skal være gjort for folkehelsen i 2017. Blant annet skal alle kommunens innbyggere ha mindre enn 250 meter til nærmeste merkede tursti. 20 rundløyper skal merkes, turstier som tar innbyggerne med til grønne omgivelser, enten det er i byen, i skogen eller ved sjøen. En av rundløypene som er ferdig, er nettopp her på Hvalstrand bad.

Store forskjeller

Det er store forskjeller på hva norske kommuner gjør for å tilrettelegge for friluftsliv. Noen gjør lite. Noen etablerer mål gjennom partnerskapsavtaler med DNT. Og rundt 100 kommuner har valgt å bli en Friluftslivets år-kommune og dermed forpliktet seg til en ekstra innsats.

– Kommunene har et generelt ansvar for å ta vare på friluftsliv, men de har få konkrete forpliktelser. Da BLIR det forskjeller, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Han har imidlertid merket en styrking av friluftslivarbeidet i norske kommuner den siste tiden.

– Dette skyldes nok dels at kommunene har fått et økt ansvar for folkehelse, og dels at en stor del kommuner ser at tilrettelegging for friluftsliv når mange mennesker, også de lite aktive.

Randi Larsen i Asker turlag (t.v.) og Asker-ordfører Lene Conradi. Foto: Silje Pileberg

Randi Larsen i Asker turlag (t.v.) og Asker-ordfører Lene Conradi. Foto: Silje Pileberg

Gjør noe med folk

Ordfører Lene Conradi har møtt Randi Larsen i Asker turlag, og de rusler bortover den idylliske stien ved Hvalstrand bad. Det er tidlig på morgenen, og vanlig hverdag, og det er få andre mennesker her ute.

Stien de går på er den korteste rundløypa i Asker, bare 2,4 kilometer lang. Til gjengjeld får stivandreren litt for enhver smak: Strand og sjø. En verneverdig restaurant. Gamle kalkovner. En dampskipbrygge. Deilig, lys grønn løvskog med fuglekvitter og tepper av hvitveis og blåveis, hvis en går her tidlig i sesongen.

– Vi har så mange muligheter her i kommunen. Vi vet at Askers innbyggere setter naturområdene svært høyt, unge som eldre, sier Lene Conradi.

Turtipsene bobler ut av henne. Og hun forteller at en annen friluftsentusiast, nemlig Randi Larsens bror, hvert år tar henne med på tre nye turer der hun aldri har vært før. Slik lærer hun hjemkommunen sin bedre å kjenne.

Barna skal med

Asker kommune har flere prosjekter på gang. Det skal etableres minst åtte møteplasser i tilknytning til turstiene, der turgåere kan ta pauser. Det skal arrangeres friluftsaktiviteter for en rekke grupper, blant annet funksjonshemmede og flerkulturelle.

Også i skolen satses det. Alle skoler skal ha uteskole med tursti og bålplass, og i disse dager blir ansatte i skolefritidsordningen kurset av DNT for bedre å kunne innlemme friluftsliv i ordningen. Kommunen betaler for utstyrspakken som følger med.

– I 2013 spurte vi oss hva vi som kommune kan gjøre. Hva er våre arenaer? Skolen er en slik arena. Vi tror det er lurt å jobbe for at barna våre får gode folkehelsevaner. Selv er jeg også opptatt av å legge turløypene til rette for barn, for eksempel ved å lage morsomme kart som viser hva det er å se på langs stien, sier Conradi.

– Ta vare på arealene

Hva kommunen gjør for at barnehager og skoler skal bruke naturen, er ett av spørsmålene velgere kan stille før de avgir sin stemme, anbefaler Morten Dåsnes. Velgere kan også undersøke hvor mye midler kommunen bruker på friluftslivtiltak og tilskudd til friluftsorganisasjoner.

Et annet viktig felt er arealbruk. Her har kommunene stor påvirkning, ifølge Dåsnes.

– Mange kommuner klager over at de har lite handlingsrom, men i arealspørsmål har de faktisk veldig stor avgjørelsesmyndighet. Graden av utbygging styres mye av politiske prioriteringer, sier han.

– Særlig er strandsona og nærområdene viktige. I strandsona er det i utgangspunktet forbudt å bygge, men kommuner kan velge åpne for det. Nærområdene er små grønne arealer som hundremeterskoger, skoger rundt lekeplasser og så videre. Slike områder betyr mye for folks trivsel.

Gjør noe med folk

Siden Asker kommune samarbeider med DNT, får de nyte godt av at organisasjonen gjør grunnarbeidet, mens kommunen bidrar med finansiering og faglig bistand. Når det er vanskelig å få i stand avtaler med grunneiere, hjelper de med dette, og de ser også til at infrastrukturen for friluftsliv inngår i kommuneplanen.

Å skulle tilrettelegge for friluftsliv i samarbeid med friluftsorganisasjoner er vinn-vinn, men ikke problemfritt, erkjenner de to på stien. Randi Larsen har opplevd å måtte vente på at kommunen skal gjøre sin del av jobben – ting går gjerne kjappere i en frivillig organisasjon enn i kommunebyråkratiet.

Men at ting skjer, er det ikke tvil om. Ved Hvalstrand bad er det turstier så langt øyet kan se. Hele tre av Askers totalt seks mil lange kystlinje har de siste tiårene åpnet seg for kommunens innbyggere. Store strandområder er dekket av kyststi, og nå popper også rundløypene opp.

– Jeg tror at hvis vi som kommune går foran med et godt eksempel og skaper trivelige områder, så gjør det noe med folk. De blir opptatt av å ta medansvar, og de føler mer tilhørighet og stolthet til hjemstedet sitt, sier Lene Conradi.